2023 Στατιστικά ΕΠ Αποκάλυψης Μείγματος


Στην αναφορά στοιχείων Μητρώου ΕΠ για σκοπούς αποκάλυψης χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κανόνες για την προσμέτρηση ΕΠ στις διάφορες κατηγορίες. Πιο αναλυτικά, σε ένα έτος Χ προσμετρούνται:

  • Ως παραχθείσες: οι ΕΠ που εκδόθηκαν στην Κύπρο με περιόδο αναφοράς εντός του, δηλαδή μεταξύ 1/1/X και 31/12/X
  • Ως ληγμένες: οι ΕΠ που έληξαν στην Κύπρο εντός του δεύτερου, τρίτου ή τέταρτου τριμήνου του έτους ή του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, δηλαδή μεταξύ 1/4/X και 31/3/X+1
  • Ως ακυρωθείσες: οι ΕΠ οι οποίες ακυρώθηκαν στην Κύπρο εντός του δεύτερου, τρίτου ή τέταρτου τριμήνου του έτους ή του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, δηλαδή μεταξύ 1/4/X και 31/3/X+1

Ετήσια Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ

Πηγή 2019 2020 2021 2022 2023
Αιολική 236.496 238.349 239.706 204.817
Βιομάζα
Ηλιακή 18.942 53.064
Σύνολο 236.496 238.349 258.648 257.881

Ετήσια στατιστικά κατάληξης σε λήξη ΕΠ ΑΠΕ

Πηγή 2019 2020 2021 2022 2023
Αιολική 241.492 237.116 231.511 193.263
Βιομάζα
Ηλιακή 10.110
Σύνολο 241.492 237.116 231.511 203.373

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: AGM LIGHTPOWER LIMITED

Πηγή 2019 2020 2021 2022 2023
Αιολική
Βιομάζα
Ηλιακή
Σύνολο

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: BIOLAND PROMITHIA LTD

Πηγή 2019 2020 2021 2022 2023
Αιολική
Βιομάζα
Ηλιακή
Σύνολο

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: EVERGY LTD

Πηγή 2019 2020 2021 2022 2023
Αιολική
Βιομάζα
Ηλιακή
Σύνολο

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: PETROLINA ELECTRIC LTD

Πηγή 2019 2020 2021 2022 2023
Αιολική
Βιομάζα
Ηλιακή
Σύνολο

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: ΑΗΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Πηγή 2019 2020 2021 2022 2023
Αιολική 5.500
Βιομάζα 16.000
Ηλιακή 22.669 12.070
Σύνολο 44.169 12.070