2021 Στατιστικά ΕΠ Αποκάλυψης Μείγματος


Στην αναφορά στοιχείων Μητρώου ΕΠ για σκοπούς αποκάλυψης χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κανόνες για την προσμέτρηση ΕΠ στις διάφορες κατηγορίες. Πιο αναλυτικά, σε ένα έτος Χ προσμετρούνται:

  • Ως παραχθείσες: οι ΕΠ που εκδόθηκαν στην Κύπρο με περιόδο αναφοράς εντός του, δηλαδή μεταξύ 1/1/X και 31/12/X
  • Ως ληγμένες: οι ΕΠ που έληξαν στην Κύπρο εντός του δεύτερου, τρίτου ή τέταρτου τριμήνου του έτους ή του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, δηλαδή μεταξύ 1/4/X και 31/3/X+1
  • Ως ακυρωθείσες: οι ΕΠ οι οποίες ακυρώθηκαν στην Κύπρο εντός του δεύτερου, τρίτου ή τέταρτου τριμήνου του έτους ή του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, δηλαδή μεταξύ 1/4/X και 31/3/X+1

Ετήσια Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ

Πηγή 2017 2018 2019 2020 2021
Αιολική 209.348 218.977 236.496 238.349 155.417
Ηλιακή 4.948
Σύνολο 209.348 218.977 236.496 238.349 160.365

Ετήσια στατιστικά κατάληξης σε λήξη ΕΠ ΑΠΕ

Πηγή 2017 2018 2019 2020 2021
Αιολική 210.558 207.972 241.492 237.116 96.986
Ηλιακή
Σύνολο 210.558 207.972 241.492 237.116 96.986

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: AGM LIGHTPOWER LIMITED

Πηγή 2017 2018 2019 2020 2021
Αιολική
Ηλιακή
Σύνολο