2023 Στατιστικά Έκδοσης ΕΠ


Στην παρούσα στατιστική αναφορά κάθε ΕΠ καταγράφεται στο μήνα/έτος της αρχής της περιόδου αναφοράς της.


Ετήσια Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ

Πηγή 2019 2020 2021 2022 2023
Αιολική 236.496 238.349 239.706 204.817
Βιομάζα
Ηλιακή 18.942 53.064
Σύνολο 236.496 238.349 258.648 257.881
 
 
 
 

 
 

Μηνιαία Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ Αιολική

Έτος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Σύνολο
2019 32.382 26.631 20.835 17.514 20.426 14.038 21.570 15.784 14.840 17.864 15.867 18.745 236.496
2020 26.697 25.427 28.344 20.174 25.369 19.392 13.706 18.345 15.505 17.128 13.432 14.830 238.349
2021 24.990 19.719 28.921 19.669 18.749 19.685 19.147 20.214 16.857 14.272 14.916 22.567 239.706
2022 27.187 17.267 27.571 21.385 20.752 17.695 13.121 12.285 15.708 17.274 13.302 1.270 204.817
2023
Μ.Ο. 22.251 17.808 21.134 15.748 17.059 14.162 13.508 13.325 12.582 13.307 11.503 11.482 183.873
 
 
 
 

 
 

Μηνιαία Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ Βιομάζα

Έτος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Σύνολο
2019
2020
2021
2022
2023
Μ.Ο.
 
 
 
 

 
 

Μηνιαία Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ Ηλιακή

Έτος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Σύνολο
2019
2020
2021 1.869 2.994 2.794 2.453 3.628 2.556 2.648 18.942
2022 3.027 3.560 4.292 5.490 5.924 6.064 6.560 6.226 4.097 3.034 2.433 2.357 53.064
2023
Μ.Ο. 605 712 858 1.098 1.184 1.586 1.910 1.804 1.310 1.332 997 1.001 14.401