2021 Στατιστικά Έκδοσης ΕΠ


Στην παρούσα στατιστική αναφορά κάθε ΕΠ καταγράφεται στο μήνα/έτος της αρχής της περιόδου αναφοράς της.


Ετήσια Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ

Πηγή 2017 2018 2019 2020 2021
Αιολική 209.348 218.977 236.496 238.349 171.037
Ηλιακή 7.657
Σύνολο 209.348 218.977 236.496 238.349 178.694
 
 
 
 

 
 

Μηνιαία Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ Αιολική

Έτος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Σύνολο
2017 22.207 14.444 22.058 21.180 19.451 16.314 16.272 12.789 15.764 16.960 16.830 15.079 209.348
2018 20.604 15.389 21.340 15.099 17.274 19.947 20.236 21.777 15.770 15.019 15.569 20.953 218.977
2019 32.382 26.631 20.835 17.514 20.426 14.038 21.570 15.784 14.840 17.864 15.867 18.745 236.496
2020 26.697 25.427 28.344 20.174 25.369 19.392 13.706 18.345 15.505 17.128 13.432 14.830 238.349
2021 24.990 19.719 28.921 19.669 18.749 19.685 19.147 12.380 7.777 171.037
Μ.Ο. 25.376 20.322 24.299 18.727 20.253 17.875 18.186 16.215 13.931 13.394 12.339 13.921 214.841
 
 
 
 

 
 

Μηνιαία Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ Ηλιακή

Έτος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Σύνολο
2017
2018
2019
2020
2021 1.869 2.994 2.794 7.657
Μ.Ο. 373 598 558 1.531