2022 Στατιστικά Έκδοσης ΕΠ


Στην παρούσα στατιστική αναφορά κάθε ΕΠ καταγράφεται στο μήνα/έτος της αρχής της περιόδου αναφοράς της.


Ετήσια Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική 218.977 236.496 238.349 239.706 105.781
Βιομάζα
Ηλιακή 18.942 31.567
Σύνολο 218.977 236.496 238.349 258.648 137.348
 
 
 
 

 
 

Μηνιαία Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ Αιολική

Έτος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Σύνολο
2018 20.604 15.389 21.340 15.099 17.274 19.947 20.236 21.777 15.770 15.019 15.569 20.953 218.977
2019 32.382 26.631 20.835 17.514 20.426 14.038 21.570 15.784 14.840 17.864 15.867 18.745 236.496
2020 26.697 25.427 28.344 20.174 25.369 19.392 13.706 18.345 15.505 17.128 13.432 14.830 238.349
2021 24.990 19.719 28.921 19.669 18.749 19.685 19.147 20.214 16.857 14.272 14.916 22.567 239.706
2022 24.632 15.447 24.965 19.424 9.926 8.464 2.923 105.781
Μ.Ο. 25.861 20.522 24.881 18.376 18.348 16.305 15.516 15.224 12.594 12.856 11.956 15.419 207.861
 
 
 
 

 
 

Μηνιαία Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ Βιομάζα

Έτος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Σύνολο
2018
2019
2020
2021
2022
Μ.Ο.
 
 
 
 

 
 

Μηνιαία Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ Ηλιακή

Έτος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Σύνολο
2018
2019
2020
2021 1.869 2.994 2.794 2.453 3.628 2.556 2.648 18.942
2022 3.027 3.407 4.292 5.250 5.665 5.560 4.366 31.567
Μ.Ο. 605 681 858 1.050 1.133 1.485 1.472 558 490 725 511 529 10.101