Καλωσορίσατε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Εγγυήσεων Προέλευσης Κύπρου


Επίλυση προβλήματος: κλειδωμένος λογαριασμός

Για λόγους ασφαλείας, ένας λογαριασμός κλειδώνεται αυτόματα εφόσον υπάρξουν διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες πρόσβασης σε αυτόν, καθώς αυτό είναι πιθανόν να οφείλεται σε προσπάθεια παραβίασης του συνθηματικού. Αν απλά έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας, θα πρέπει να αιτηθείτε αλλαγή συνθηματικού. Αν θυμάστε τον κωδικό σας και θέλετε να ξεκλειδωθεί ο λαγαριασμός σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΔΣΜ.
Πίσω