Καλωσορίσατε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Εγγυήσεων Προέλευσης Κύπρου


Επίλυση προβλήματος: μη επιβεβαιωμένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομίου

Πριν εγκριθεί η αίτηση εγγραφής σας, θα πρέπει να βρείτε το μήνυμα επαλήθευσης που σας απεστάλη στην διεύθυνση που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας. Αν είχατε δώσει λάθος διεύθυνση, παρακαλούμε προχωρήστε σε επανεγγραφή. Ειδάλλως, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΔΣΜ.

Πίσω